LOKÁLNE VETRACIE JEDNOTKY

KONTROLA CEZ SMARTFÓN ALEBO TABLET

PRAKTICKÁ KONTROLA

WI-FI MODE (OFF-LINE)
Všetky funkcie Pico Wi môžu byť jednoducho a intuitívne ovládané pomocou wi-fi zo svojho smartfónu alebo tabletu.  Stačí aktivovať funkciu wi-fi vo vašom zariadení  a  vybrať  Pico Wi pre prístup k systému.

IDEÁLNA TEPLOTA

KOMFORTNÝ REŽIM
Ak je systém nastavený na režim ZIMNÝ KOMFORT alebo LETNÝ KOMFORT, aktivuje  sa   pomocou   vnútorného a vonkajšieho rozdielu teploty, aby sa dosiahla ideálna vnútorná teplota.

ISTEJŠÍ VZDUCH

CO2 MÓD
Zvoľte režimy AUTO 5 alebo AUTO 6 na  obnovenie vnútorného vzduchu a k udržiavaniu zdravého vnútorného prostredia.

Rekuperácia
Prístroj pracuje 70 sekúnd v režime extrakcie a 70 sekúnd v režime prevzdušňovania s možnosťou regulácie troch rýchlostí. V prípade režimu rekuperácie jednotky Pico Reco 100, ventilátory pracujú súčasne (extrakcia a prevzdušnenie).

Automatické vetranie
Zariadenie funguje po dobu 70 sekúnd v režime odsávania a po dobu 70 sekúnd v režime prevzdušňovania s možnosťou regulácie troch rýchlostí.

Odsávanie
Prístroj funguje iba v režime odsávania vzduchu s možnosťou regulácie troch rýchlostí

Prevzdušňovanie
Prístroj pracuje iba v režime prevzdušňovania, privádza vzduch do miestnosti s možnosťou regulácie troch rýchlostí.

Auto1
Prístroj je v pohotovostnom režime: Keď vzduch v miestnosti prekročí hodnotu nastavenej vlhkosti 40%, 50% alebo 60%, zariadenie sa prepne do režimu rekuperácie dovtedy, kým úroveň vlhkosti neklesne pod nastavenú želanú hodnotu.

Auto2
Prístroj je v pohotovostnom režime. Ak vzduch v miestnosti prekročí prah nastavenej vlhkosti 40%, 50% alebo 60%, zariadenie sa prepne do režimu odsávania dovtedy, kým úroveň vlhkosti neklesne pod nastavené hodnoty.

Údržba filtra
Blikajúca sa červená kontrolka signalizuje potrebu
vykonania údržbu filtrov po 1500 hodín prevádzky.

Nastavenie hodnoty vlhkosti
Modrá LED kontrolka, signalizuje prístup k režimu nastavenia hodnoty
vlhkosti. Je možné nastaviť vlhkosť na tri rôzne hodnoty 40%, 50% o 60%

KONTAKT

Paumar s.r.o.
Lipový rad 1428
946 32 Marcelová
 
Telefón
+421 650 103 333
IČO: 46469761
DIČ: 2023393350
IČ DPH: SK2023393350
Banka: VUB a.s. (SUBASKBX)
IBAN: SK44 0200 0000 0029 6989 6655Spoločnosť je zapísaná v 0R Okr. súdu v Nitre, oddiel s.r.o. vložka č. 30433/N

Otváracia doba
Kamenná predajňa Marcelová
Pondelok – Piatok: 8:00 – 17:00
Sobota : Voľno
Nedeľa : Voľno

Info pre zákazníkov
Orgán Dozoru : Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj, Staničná 9, P.O. BOX 49A 950 50 Nitra 1, tel.:037/ 7720 001, e-mail: nr@soi.sk

KDE NÁS NÁJDETE?

Lipový rad 1428, 946 32 Marcelová

POŠLITE NÁM SPRÁVU